Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Jeśli długi odbierają Ci radość z życia, przeczytaj jakie korzyści płyną z oddłużenia poprzez upadłość konsumencką: 

  • Umorzenie długów;
  • umorzenie postępowań egzekucyjnych;
  • przerwanie biegu rosnących odsetek;
  • stop windykacji;
  • możliwość spłaty tylko części długów, które mogą zostać rozłożone na raty;
  • odzyskanie spokoju i komfortu psychicznego;
  • wyjście z pętli kredytowej.