Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uznanie dłużnika za niewypłacalnego. Według ustawy musi być to osoba fizyczna, która swoich zobowiązań nie może spłacić od co najmniej 3 miesięcy. 

Precyzując, to te osoby mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką:

  • osoby fizyczne, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej;
  • rolnicy, którzy nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • byli przedsiębiorcy (nawet bez zarejestrowanej działalności!);
  • byli członkowie zarządu spółek kapitałowych;