Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Istnieją przypadki, w które sprawiają, że nie kwalifikujesz się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • Kiedy jesteś wypłacalny lub dług jest relatywnie niski- masz długi, ale jednocześnie zarabiasz na tyle dużo, że jesteś w stanie spłacić zobowiązania wobec wierzycieli. 
  • Kiedy majątek przewyższa wartość długu- nieruchomości, ruchomości, akcje, przedmioty wartościowe są warte więcej niż Twoje zobowiązanie? 
  • Kiedy jesteś aktywnym przedsiębiorcą z wciąż aktywną działalnością gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W momencie całkowitego zamknięcia działalności stajesz się osobą prawną, która może ogłosić upadłość konsumencką. 
  • Kiedy długi wynikają głównie ze zobowiązań, których nie można umorzyć (alimenty, odszkodowania, zobowiązania prawno-karne, mandaty)
  • Kiedy sąd uzna, że długi wynikają z celowych działań zadłużonego lub wynikają z rażącego zaniedbania.